Hiển thị một kết quả duy nhất

BĂNG CỐ ĐỊNH KIM TRUYỀN CÓ RÃNH XẺ

Cannula Fixation Dressing

BĂNG DÍNH TRONG SUỐT

Clear Surgical Tape

BĂNG DÍNH LỤA

Cloth Surgical Tape

New

BĂNG DÍNH CUỘN CO GIÃN

Dressing Retention Sheet

BĂNG CÁ NHÂN

Flexible Fabric Bandages

BĂNG CÓ GẠC VÔ TRÙNG FILM TRONG SUỐT

Island Film Dressing

HOT

BĂNG VẢI CÓ GẠC VÔ TRÙNG

Island Wound Dressing

BĂNG DÍNH GIẤY

Paper Surgical Tape

+84 98 8972552