Dressing Retention Sheet

  Cố định bông gạc trong hậu phẫu, kềm giữ chắc chắn catheter và các ống, băng lót y khoa trong thể thao

  Xuất xứ: Thái Lan

   

   

   

  +84 98 8972552