Clear Surgical Tape

    Cố định dây và các thiết bị truyền dịch

    Xuất xứ: Châu Âu – Thổ Nhĩ Kỳ

    +84 98 8972552